Výstava 15 let TT klubu Brno

Levné dárky, best dárky
 • Místo konání: Muzeum města Brna
 • Doba konání: 26.5. – 3.9. 2006
 • Otevřeno: úterý až neděle: 9.00 – 18.00 hodin
  (poslední vstup v 17.00)

 • Pořadatel: Muzeum města Brna
 • Kurátorka výstavy: PhDr. Marcela Macharáčková
 • Tisková konference: pátek 25. 5. 2006 v 10.30 hod.
 • Vernisáž: pátek 25. 5. 2006 v 17.00 hod

Výstava 15 let TT klubu Brno je věnována památce Igora Zhoře.

Hlavním iniciátorem založení TT klubu v Brně byl Igor Zhoř. Ustavující schůze se konala 30. ledna 1990, jako občanské sdružení byl klub zaregistrován v lednu 1991. K programovému prohlášení Klubu…, posléze změněného na TT klub (Třítečkový klub) napsal Igor Zhoř v roce 1991: „Založili jsme Klub na třech bodech: na lidské a tvůrčí etice, na lidské a tvůrčí dynamice a na profesionalitě“.
Zakládajícími členy TT klubu byli Vlasta Baránková, Jiří Hadlač, Václav Houf, Dalibor Chatrný, Vladimíra Sedláková, Miroslav Štolfa, Jiří Valoch a Igor Zhoř.
Od počátku nešlo o názorově jednotnou skupinu, ale o uměleckou organizaci, sdružující umělce a výtvarné teoretiky s příbuzným výtvarným cítěním, vycházejícím z uměleckých programů šedesátých let 20. století.
Mezi lety 1990 až 2005 prošlo členskou základnou kolem 200 umělců, nejvíce jich bylo v roce 1991 (169), v roce 2005 měl TT klub 27 členů. V průběhu let se členská základna TT klubu rozšířila o umělce z celé republiky. K významným akcím TT klubu, kromě pořádání pravidelných společných výstav v letech 1990–1999, patřila i tvůrčí sympozia, z nichž Zastavený čas I a II uspořádaná v Třebíči a v Synagoze na Palmovce v Praze upozornila na chátrající významné památky a přispěla tak k jejich kulturnímu oživení. Podobně bienále Zpřítomnění v Dolních Kounicích a Mezinárodní sympozium Papír v Předkláštěří
patří dnes již k významným počinům současného kulturního života. 15 let činnosti a existence TT klubu potvrdilo jeho význam pro české kulturní prostředí po roce 1989. Vyšla z něj řada významných umělců, jejichž díla se stala klasickými hodnotami našeho umění. Společným jmenovatelem tvorby většiny autorů TT klubu jsou různé formy abstrakce, včetně konceptuálního tvoření. Jejich nestorem je Dalibor Chatrný, konceptuální umělec, malíř a grafik, užívající všechna dostupná média. Z inspirace technickou civilizací vyšel Miroslav Štolfa, charakteristické pro moravské prostředí jsou také silné vazby na přírodu, z níž vycházejí ve svém díle Libor Jaroš, Pavel Hayek, Vladimír Kokolia, Bohunka Olešová, Hana Babyrádová a další. Snad platí i pro tvorbu členů TT klubu to, co řekl Igor Zhoř v roce 1993: „Dnešní umění je nejisté, zjitřené, zlomkovité, diskontinuitní, extrémně subjektivní, privátní, svědecké. V tom posledním je jeho největší hodnota“.
Naše výstava si neklade za cíl podat zevrubný obraz o tvorbě členů TT klubu, není ani sondou do jeho historie. Z prostorových důvodů jsme se omezili na prezentaci děl členů TT klubu v Brně, kteří se svou činností nejvýrazněji zapsali do dění spolku.

  Skupinové a tématické výstavy TT klubu

 • 1990
  Sýpka 7/90, Galerie Sýpka, Vlkov
  Smutné večery velryb, Žararaka a TT klub v Galerii Sýpka, Vlkov

 • 1991
  Mezi křikem a meditací, Dům umění města Brna
  Řeč věcí, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
  Technika jako důvod a mýtus, Dům umění, Znojmo
  Konfrontace Brno Třebíč, Malovaný dům v Třebíči

 • 1992
  Černobílá krajina, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
  Tvary tónů, Galerie Josefa Matičky v Litomyšli
  Na vlkovském poli…, skupina Lipany a TT klub, Galerie Sýpka, Vlkov

 • 1993
  Zvětšování, Malovaný dům v Třebíči
  Tvary tónů, Mánes Praha
  Příběhy bez konce – princip seriálu ve výtvarném umění, Moravská galerie v Brně, Národní galerie v Praze
  Bílé zboží, Lietuvos Aido, Vilnius, Litva

 • 1993-1994
  Patnáct a jedna z TT klubu, Dům umění, Znojmo, zámek v Boskovicích,
  Galerie mladých, Praha
  Kresba…, Muzeum města Ostravy

 • 1994
  Hlavně hlava, Galerie U dobrého pastýře, Brno

 • 1995
  Spor o figuru, Malovaný dům v Třebíči,
  Galerie U dobrého pastýře, Brno

 • 1996
  Zahrada, Doškolovací ústav, Brno-Pisárky

 • 1998
  Nestandardní (FORMÁTY!), Galerie města Blanska, Galerie Caesar, Olomouc
  Kresba-obraz-předloha, Malovaný dům v Třebíči

 • 1998-1999
  Pohyb kolem středu, Dům umění města Brna, Galerie Caesar, Olomouc

 • 1999
  Podoby sdělení, zámek v Bystřici
  pod Hostýnem

   Sympozia

  • 1993
   Zastavený čas, Synagoga na Palmovce v Praze (TT klub a Umělecká společnost Praha)

  • 1994
   Zastavený čas II, Třebíč, Synagoga
   na Palmovce v Praze

  • 1996
   Sympozium Papír ´96, bývalá sladovna kláštera Porta coeli, Předklášteří,
   Galerie Aspekt v Brně
   Sympozium Zpřítomnění, Dolní Kounice

  • 1997
   Sympozium Papír ´97, bývalá sladovna kláštera Porta coeli, Předklášteří,
   Synagoga na Palmovce v Praze, Malovaný dům v Třebíči
   Sympozium Zpřítomnění ´97, Dolní Kounice

  • 1999
   Sympozium Papír ´99, bývalá sladovna kláštera Porta coeli, Předklášteří,
   Synagoga na Palmovce v Praze,
   zámek v Bystřici pod Hostýnem

  • 2001
   Mezinárodní sympozium Papír 2001, bývalá sladovna kláštera Porta coeli, Předklášteří, Synagoga na Palmovce v Praze,
   zámek v Bystřici pod Hostýnem

  • 2003
   Mezinárodní sympozium Papír 2003, bývalá sladovna kláštera Porta coeli, Předklášteří, Synagoga na Palmovce v Praze

    Výstavní prostory TT klubu

   • od roku 1993 disponoval TT klub téměř nepřetržitě nějakým výstavním prostorem, v němž byla dramaturgie výstav ryze klubovou záležitostí
   • 1993-1995
    Galerie Dialog (Cestovní společnost Čebus, a.s., Běhounská ul. v Brně)
    kurátor Radek Horáček

   • 1994-1995
    Foyer stadionu Schenk (Kounicova ul. v Brně)
    kurátor Dalibor Chatrný

   • 1994-1997
    Výstavní síň Vodova (vila Královopolské a.s., Vodova ul. v Brně)
    kurátoři Radek Horáček a Blanka Růžičková

   • 1996
    Golden World Club (Brno – Pisárky)
    kurátor Zdeněk E. Cupák

   • 1999-2002
    Galerie Čech a Němec (Údolní ul. v Brně)
    kurátor Libor Jaroš

   • od roku 2002
    Občanské sdružení Práh (Brno-Tuřany)

   • 2003-2006
    Galerie Fides (Dornych v Brně)
    kurátor Libor Jaroš

Mediální partneři Muzea města Brna: Rádio Petrov, Televize Fatem, ČRo Brno, art & antiques, Prager Zeitung,

Objednávky pro školní skupiny: Mgr. Alice Stuchlíková, tel.: 542 123 635, stuchlikova@spilberk.cz

Kontakt pro média: Mgr. Michaela Budíková; budikova@spilberk.cz , 542 123 616
www.spilberk.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.