Výstava TEKUTÉ GALERIE

Levné dárky, best dárky

Galerie Artkontakt zahajuje následující rok výstavou TEKUTÉ GALERIE, která je dalším ze společných výstavních projektů Terezy Janečkové a Pavlíny Míčové. Série několika portrétních obrazů je vytvořena tzv. technikou vykapávání a mapuje soukromé a státní galerijní prostory v České republice.
Umělecké galerie byly již v historii přirovnány k jedinečným chrámům kulturního dědictví i k pornopodnikům… Myšlenkovým východiskem projektu s názvem TEKUTÉ GALERIE bylo však nastolení obratu v pohledu na tyto instituce. Galerie totiž obvykle v sobě portréty pojímají, schraňují, střeží. Samotné se však na vlastních propagačních materiálech prezentují v podobách vskutku formálních, neosobních. Proč? Copak nemají vlastní charisma? Proč nevydají svého genia loci?

Mohlo by se nabízet, že „tekutosti“ galerií předcházela úvaha o jakési „kamennosti“ kamenných galerií. Není tomu tak. Série prvních pěti galerií nabízí portréty bez ohledu na jejich institucionální, ekonomický či společenský status. Jednotícím hlediskem výběru bylo pouze jakési vjemové učarování, které obvykle prožíváme při setkání s jinou osobou. Konečná interpretace však zůstává na jednotlivém divákovi a jeho intelektuální a empirické zkušenosti.

Série obrazů je technicky realizována na středněformátových MDF deskách s podstavou. K technice vykapávání byly použity akrylové barvy.

    Vernisáž: 9. ledna 2006 v 18.00 hodin

  • Úvodní slovo: Mgr. Marika Kupková
  • Konání výstavy: od 10. ledna do 31. ledna 2006, úterý až pátek od 13.00 do 18.00 hodin
  • Místo konání: Galerie Artkontakt, Jakubské nám. 1, 602 00 Brno
  • Kontakt: Kateřina Tučková, tel. 605 979 580, e-mail k.tuckova@artkontakt.org,
  • www. artkontakt.org

Více o autorech

Tereza Janečková

Studentka Ateliéru Monumentální tvorby Akademie výtvarných umění v Praze. V roce 2005/2006 absolvovala studijní stáž v Ateliéru Grafického designu a nových médií na VŠUP v Praze. Dosud samostatně vystavovala projekty Vlevo nahoře, vpravo dole: Janečkovi, U Půjčovny 4, Praha 1 (Centrum pro středoevropskou architekturu, 2005), Slovanská epocha (Divadlo Komedie, 2004), Umělkyně bez příkras (Hustler, 2003), Magnetické umění (Továrna-Magnety, Světlá Hora, 2002),). Dále se účastnila kolektivních výstav INTER-CITY: Berlin-Praha (Výstavní Síň Mánes, 2005), Voyeur (Galerie VŠUP, 2005), Henkel Art Award (Galerie Louvre, 2005), ESSL AWARD (Moderní galerie AVU, 2005), Art Prague (Galerie Václava Špály, 2005), Putovní výstava v rámci soutěžní přehlídky Artkontakt (Galerie u Dobrého pastýře, Brno, Galerie XXL, Louny, Galerie AVU, Praha, Galerie U Jákoba, Opava, 2005), Pour Félicite (Místodržitelský palác, MG, Brno, 2005), Velký bazar (La Fabrika, 2004), Škola monumentální tvorby (Wortnerův dům, České Budějovice, 2004) aj.

Pavlína Míčová

Doktorandka a přednášející na Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU v Brně. V roce 2006 rovněž přednášející na Katedře sociologie (Gender studia) FSS MU v Brně a v Centru pro audiovizuální studia na FAMU v Praze. Publikuje odborné články v domácím i zahraničním tisku. S Terezou Janečkovou spolupracovala již na projektu Vlevo nahoře, vpravo dole: Janečkovi, U Půjčovny 4, Praha 1.

Partner projektu: Galerie Artkontakt, Galerie Vltavín a TRADIX COLOR spol. s r. o.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.