Začal Květinův den

Levné dárky, best dárky

Na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno dnes probíhá Květinův den neboli 0. ročník mezioborového semináře mladých farmakologů a toxikologů, který je pořádán u příležitosti 80. narozenin profesora Jaroslava Květiny – jednoho ze zakladatelů československé experimentální farmakologie a evropské „klinické farmacie“. Květinův den je výjimečným setkáním, které jde napříč biomedicínskými obory.

Lucie Stejskalová

Na Farmaceutické fakultě VFU Brno dnes probíhá
0. ročník mezioborového semináře mladých farmakologů a toxikologů, který je pořádán u příležitosti 80. narozenin profesora Jaroslava Květiny – jednoho ze zakladatelů československé experimentální farmakologie a evropské „klinické farmacie“.

Květinův den neboli 0. ročník mezioborového semináře mladých farmakologů a toxikologů získal své pojmenování právě po významné osobnosti české farmakologie, prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslavu Květinovi, DrSc. Ten byl mimo jiné iniciátorem vzniku královéhradecké Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy a jejím prvním děkanem. Je nositelem řady státních a zahraničních ocenění za svou celoživotní práci v oblasti farmakologického výzkumu a vzdělávání. Od založení Farmaceutické fakulty VFU Brno v roce 1991 se zde aktivně podílí na výuce farmakologie a toxikologie.

Seminář pořádaný Ústavem humánní farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty VFU Brno je určen především pro mladé vědecké pracovníky zabývající se experimentální farmakologií, klinickou farmakologií, toxikologií a dalšími příbuznými obory.

„Právě propojenost a spolupráce napříč biomedicínskými obory je u těchto konferencí a seminářů vzácně se vyskytujícím rysem“ říká doc. MVDr. Pavel Suchý Ph.D., přednosta ústavu. Proto jsme se rozhodli zorganizovat mezioborový seminář, který by tento stav reflektoval,“ doplňuje docent Suchý.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.