Žáci prožijí den se záchranáři

Levné dárky, best dárky

Řadu praktických ukázek i užitečných informací o požární ochraně, poskytování první pomoci, dopravní bezpečnosti či jak se chovat při mimořádných událostech získají žáci základní školy v Herčíkově ulici v Brně-Králově Poli při pondělním závěrečném cvičení. Toto cvičení navazuje na celoroční přípravu žáků podle školních osnov. V programu akce, kterou připravil Klub Svazu civilní ochrany Brno ve spolupráci s vedením ZŠ, profesionálními hasiči, policisty, strážníky Městské policie a zdravotníky, školáci kromě besed uvidí i ukázky zásahů složek integrovaného záchranného systému.

Hasiči jim například předvedou ukázku činnosti lezců – leteckých záchranářů, impulzní hašení požáru tlakové plynové lahve a speciální techniku včetně výstroje a výbavy k likvidaci chemických havárií. Sbor dobrovolných hasičů z Králova Pole dětem přiblíží jednoduché hasební prostředky a soutěže k rozšíření znalostí o rozdělávání ohně při táboření. Strážníci městské policie žákům předvedou zásady dopravní výchovy, policisté například ukázku práce psovodů. Akce bude v pondělí 25. června na ZŠ Herčíkova zahájena v 8 hodin. Při sledování a účastni na řadě akcí se žáci budou až do 12 hodin střídat na jednotlivých stanovištích v areálu školy, zdravotníci, policisté a strážníci se jim představí na stanovištích v Zamilovaném hájku.


por. Mgr. Jaroslav Haid

Ilustrační FOTO: Katastrofy.com

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.