Žalář dotekem

Levné dárky, best dárky

V expozici „Žalář národů“ byla v těchto dnech zpřístupněna další z původních vězeňských cel. Jako součást prohlídkové trasy je určena pro nevidomé návštěvníky. Interiér cely je rekonstrukcí způsobu věznění na Špilberku ve 30. letech 19. století. Cela je navíc doplněna pryčnou s kovanou truhlicí, v níž jsou uloženy mučicí nástroje, „používané“ v době vlády Marie Terezie. Císařovna vydala v roce 1768 trestní zákoník „Constitutio criminalis“, v němž byl podrobným způsobem rozepsán a popsán způsob tortury za účelem přiznání viníka.

Kolekce mučicích nástrojů byla původně používána v mučírně na Staré radnici a na Špilberk se dostala jako součást sbírkového fondu muzea.

K nové celé jsou připraveny dva texty, z nichž jeden obsahuje podrobný popis cely a druhý se věnuje stručné historii mučicích nástrojů. Texty jsou psány v českém jazyce a současně v Braillově písmu, aby si nevidomí mohli učinit přesnější představu. Texty budou ještě doplněny o historii hradu Špilberk.

Poděkování v tomto směru patří Monice Hanouskové, studentce speciální pedagogiky a germanistiky na Masarykově univerzitě, která byla spolu s PhDr. Miroslavou Menšíkovou inspirátorkou záměru, přepsala texty v Braillově písmu, připravila popisky na jednotlivé předměty a koordinovala rozmístění předmětů v cele.
Odborné konzultace při realizaci poskytla Mgr. Michaela Hanousková ze střediska Teiresiás (Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky je pracovištěm Masarykovy univerzity v Brně). Přepsala text v Braillově písmu v jazyce německém a přišla s dalšími podněty pro nevidomé na Špilberku.

Mgr. Michaela Budíková

ŽALÁŘ DOTEKEM

součást expozice „Žalář národů“

Místo konání: Muzeum města Brna, přízemí severního křídla hradu Špilberk

Doba konání: stálá expozice

Pořadatel: Muzeum města Brna

Námět: PhDr. Miroslava Menšíková

Kurátorka výstavy: PhDr. Dagmar Baumannová

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.