Září 2005 – měsíc biopotravin

Levné dárky, best dárky

Letošní září je oslavou dobrého jídla, vyrobeného ze surovin produkovaných udržitelným způsobem na českých ekofarmách.

Měsíc biopotravin nabízí více než osmdesát možností, jak ochutnat skvělou chuť ekologicky vyrobených potravin. Akci provází slogan Ochutnej ten rozdíl. – Měsíc biopotravin je oslavou jídla, vyrobeného ze surovin produkovaných udržitelným způsobem na českých ekofarmách. Od výletů na ekofarmy, přes ochutnávky v bioprodejnách, kurzy vaření, přednášky, bio jarmarky, bio dožínky až po filmová představení – tam všude budou lidé moci „ochutnat ten rozdíl“. Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství je zastřešující akcí pro nejrůznější informační, vzdělávací a marketingové aktivity, které mají společný cíl: povzbudit co nejvíce lidí, aby ochutnali biopotraviny a sami posoudili „ten rozdíl“. Akce probíhá na celém území České republiky v prodejnách biopotravin a zdravé výživy a na vybraných ekologických farmách. Hlavním koordinátorem je Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO. Projekt finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství a osobně jej zaštiťují ministr životního prostředí Libor Ambrozek a ministr zemědělství Petr Zgarba. Hlavními partnery Měsíce biopotravin jsou společnosti Country Life, s.r.o. a PRO-BIO s.r.o.

Podrobnosti o všech vyjmenovaných akcích a mnohé další je možno nalézt na www.mesicbiopotravin.cz. Kromě toho také spoustu tipů na aktivity v září, argumenty proč kupovat biopotraviny, recepty na bio jídla a adresy bioprodejen a ekofarem. Z web stránky je také možno zaslat elektronické pohlednice s motivy ekofarem a biopotravin.
V rámci Měsíce biopotravin zahájí svůj provoz také informační portál www.biospotrebitel.cz, jenž by se měl stát příjemným pomocníkem i rádcem pro všechny spotřebitele biopotravin a zájemce o ekoagroturistiku. Webové stránky provozuje občanské sdružení PRO-BIO Liga.

Kdo jsou ekologičtí zemědělci?

  • při pěstování rostlin nepoužívají syntetická hnojiva a pesticidy
  • pečují o úrodnost půdy, zachování čistoty podzemních i povrchových vod a vyváženost krajiny
  • nepoužívají geneticky manipulované organismy (GMO)
  • zvířata chovají přirozenými způsoby s možností výběhu nebo pastvy
  • starají se o pohodu chovaných zvířat
  • krmí zvířata přirozeným způsobem, nepoužívají preventivně antibiotika, zakázáno je použití
  • hormonálních přípravků, umělých stimulátorů růstu apod.

  • produkují nutričně vysoce kvalitní suroviny
  • podrobují se každoročně přísné kontrole
  • používají známku Bio – Produkt ekologického zemědělství

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.