Zástupci IQ Roma servisu obdrželi v Bruselu cenu od předsedy EHSV Henriho Malosse

Levné dárky, best dárky
 • Cenou občanské společnosti za rok 2014 se odměňují iniciativy organizací občanské společnosti a jednotlivců, jejichž smyslem je zlepšit hospodářské a sociální začlenění Romů. Cena, jež bude rozdělena mezi tři vítěze, má celkovou hodnotu 30 tisíc eur. IQ Roma servis z České republiky je jedním ze tří vítězů. Další vybraní vítězové z 81 přihlášených z celé Evropské unie jsou centrum pro udržitelný rozvoj ETP Slovensko a archimandrita Athinagoras Loukataris z Řecka.

  „Je skvělé být rozeznáván na evropské úrovni mezi organizacemi s mezinárodním věhlasem. Přesto věřím, že naše organizace právem stojí mezi vítězi. Naši práci děláme poctivě, s pokorou, ve snaze naplňovat naši velkou vizi – důstojné uplatnění Romů ve společnosti,“ říká Veronika Vaňková, zástupkyně ředitelky IQ Roma servisu.

  IQ Roma servis získal pozornost poroty díky svým úspěchům ve zlepšování aktivního začlenění romských občanů v české společnosti. A to i v mezinárodním měřítku. Jeho práce je organizována ve čtyřech hlavních programech. Program pro rodiny podporuje inkluzivní vzdělávání, péči o menší děti a dobrou kvalitu rodinného života. Program pro mladé propaguje důležitost vzdělávacích úspěchů tak, že mladým Romům pomáhá dokončit středoškolské a vyšší vzdělání a získat pracovní zkušenosti a podporu při vstupu do zaměstnání. Program pro dospělé usnadňuje romské komunitě řešení takových otázek, jako je zaměstnání, bydlení a dobré životní podmínky a problému etnické diskriminace. Program pro společnost se snaží vymýtit rasismus, diskriminaci a převládající stereotypy spojené s Romy.

  IQ Roma servis byl založen v roce 1997 v Brně a pracuje pro Romy a s Romy. Každoročně pomáhá zhruba dvěma tisícům lidí v Jihomoravském kraji. Získal již několik ocenění a v roce 2013 se stal Neziskovou organizací roku, udělovanou Nadací rozvoje občanské společnosti. IQ Roma servis zaměstnává více než 50 lidí, z nichž se 30 % označuje za Romy.

  Účelem ceny občanské společnosti, již uděluje Evropský hospodářský a sociální výbor v Bruselu, je ocenit či povzbudit konkrétní iniciativy a výsledky činnosti organizací občanské společnosti a jednotlivců, které výraznou měrou přispěly k podpoře evropské identity a integrace. Obecným cílem je zvýšit povědomí o přínosu, jejž mohou mít organizace občanské společnosti a jednotlivci k formování evropské identity a evropského občanství, a to způsobem, který podpoří společné hodnoty, o něž se opírá evropská integrace.

  Veronika Vaňková, zástupkyně ředitelky IQ Roma servisu

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.