Zrušte pronájem parku neonacistům, žádá iniciativa Brno blokuje

Levné dárky, best dárky
 • Iniciativa Brno blokuje vyzývá brněnský magistrát, aby zrušil pronájem parku pro neonacistický sraz 1. května. Mluvčí iniciativy se dnes obrátili dopisem na primátora města Brna, aby využil svých pravomocí a inicioval zrušení smlouvy o využití parku ke konání srazu neonacistických skupin z celé střední Evropy. Smlouvu na konci března uzavřela městská organizace Veřejná zeleň města Brna.

  Zastupitelstvo města Brna přijalo na svém zasedání 5. dubna usnesení, kterým odsuzuje plánovaný neonacistický pochod Brnem jako nenávistnou akci. Paradoxně však městská příspěvková organizace Veřejná zeleň města Brna uzavřela se svolavatelem této akce smlouvu, která jej opravňuje využít nejen běžně veřejně přístupné cesty v parku, ale také nákladně udržované travnaté plochy, včetně možnosti vjíždění do parku automobily.

  Přitom je nepochybné, že svolavatel neonacistického srazu Erik Lamprecht uvedl představitele a představitelky Veřejné zeleně města Brna v omyl, když jim tvrdil, že si park chce pronajmout pro účely „oslavy Svátku práce“. Akce totiž podle informací na internetových stránkách organizátorů má za účel vyzývat k potlačování práv a svobod občanů a občanek jiných národností, což je v rozporu s ústavou a právním řádem ČR. Na akci zve přímo také neonacistický Národní odpor.

  Město má přitom legální možnost smlouvu vypovědět. Podle článku VI.1 této smlouvy může pronajímatel od smlouvy odstoupit, neboť svolavatel akce se prokazatelně chystá park využít v rozporu se sjednaným účelem, oslavou Svátku práce. Mluvčí iniciativy Brno blokuje se proto obrátili dopisem na primátora Romana Onderku, aby využil svých pravomocí a inicioval zrušení smlouvy.

  „Pokud město myslí nesouhlas s neonacistickým pochodem vážně, pak by nemělo pronajímat jeden ze svých historických parků, nemělo by neonacistům umožnit stavět pódia a ozvučovací aparaturu na nákladně udržovaných trávnících a nemělo by jim povolit vjíždět do parku auty,“ říká k tomu mluvčí iniciativy Brno blokuje Jiří Koželouh.

  „Věříme, že primátor dostojí svým předchozím vyjádřením, že si podobné srazy neonacistických organizací v Brně nepřeje a zajistí, aby jim nebyly městem poskytovány služby, na které nemají ze zákona žádný nárok. Symbolicky právě dnes, kdy si připomínáme 66 let od osvobození Brna od nacismu,“ dodává Irena Košíčková, další mluvčí iniciativy Brno blokuje.

  Iniciativa Brno blokuje vyzývá k nenásilné blokádě neonacistického pochodu 1. května v Brně, ve 13:00 na ulici Cejl. Nenásilnou blokádu podporují již nyní tři desítky českých osobností: moderátor Jan Kraus, herečka a spisovatelka Táňa Fischerová, ekonom Tomáš Sedláček nebo zpěvačka Iva Bittová a mnoho dalších.

  „Agresivita těchto neonacistů stoupá s lhostejností těch ostatních. Lhostejnost považují za strach a to jim zvedá sebevědomí,“ napsala na podporu nenásilné blokády socioložka Jiřina Šiklová.

  Hudebník MC Bonus vyjádřil podporu blokádě videoklipem.

  Mluvčí iniciativy Brno blokuje: Jiří Koželouh, Irena Košíčková, Petr Porteš

  Nenásilnou akci Brno blokuje organizují dobrovolníci a dobrovolnice různých názorů z různého prostředí a různého věku. Náklady akce financují z vlastních zdrojů. Nenásilná blokáda neonacistického pochodu není organizována žádnou politickou stranou či hnutím a nemá za cíl jakoukoliv politickou stranu či hnutí propagovat.

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.