Otevření první ledové plochy Hokejové haly mládeže

Levné dárky, best dárky

Akt slavnostního otevření se uskuteční ve čtvrtek 19. 10. 2006 v 10 hodin v Hokejové hale mládeže na Střední ulici v Brně za účasti primátora statutárního města Brna PhDr. Richarda Svobody a dalších představitelů města a brněnského hokeje. Pozvání přijali také hokejisté Josef Černý, Oldřich Machač, Tomáš Zelenka a další.

Protože se v kauze výstavby a otevření Hokejové haly mládeže objevují v některých médiích zprávy nepřesné
a zavádějící, která mohou vycházet z nedostatku objektivních informací, předkládáme chronologický sled událostí, které výstavbu a otevření haly provázejí:

– V průběhu roku 2004 uzrála v Brně myšlenka na vybudování hokejové haly mládeže, která by mohla výrazně napomoci k nastartování nové etapy rozvoje brněnského hokeje. Autorem ideje byl brněnský sportovní manažer Martin Stloukal, v té době rovněž blízký spolupracovník hokejisty Patrika Eliáše.

– Dne 27. 4. 2005 proběhla valná hromada společnosti STEL Hockey spol. s r.o., do které přistoupil jako druhý společník Martina Stloukala právě Patrik Eliáš, a společnost se stala hlavním nositelem úkolu.

– V roce 2005 v letních měsících byla vybrána jako projektant Hokejové haly mládeže společnost Hexaplan. Důvodem byly zkušenosti společnosti z projektu „Boby centra“.

– Dalším následným krokem v roce 2005 bylo podepsání nájemní smlouvy s městem Brnem na plochu cca 12.000 m2 v ulici Střední. (Jednání byla vedena již od roku 2004.)

– Do podvědomí veřejnosti vstoupila Hokejová hala mládeže položením základního kamene dne 22. 8. 2005 za účasti primátora statutárního města Brna Richarda Svobody, hokejistů Josefa Černého, Oldřicha Machače, Tomáš Zelenky a dalších osobností.

– Ve všech dokumentech z jednání, které byly pořízeny, figuruje myšlenka vybudování tréninkové hokejové haly pro mládež tak, aby byl konečně ve městě Brně dostatek ledových ploch, aby školní děti nemusely dojíždět k tréninku do okolních měst v brzkých ranních nebo nočních hodinách a mohlo se systémově začít pracovat s mládeží ve vlastním sportovním zařízení.

– Ve firmě Hexaplan probíhaly konzultace, kterých se 2x zúčastnil Patrik Eliáš, zejména jako odborný poradce se zkušenostmi získanými v USA a Kanadě. Vzhledem k jeho sportovnímu vytížení v NHL a ruské lize a následně pak rekonvalescenci po nemoci se však dalších jednání zúčastňoval pouze Martin Stloukal.

– Dne 27. 1. 2006 zaslal advokát zastupující pana Patrika Eliáše telegram jednateli a řediteli firmy STEL Hockey spol. s r.o. doplněný následným telefonátem, kterým oznámil, že pan Patrik Eliáš se nebude dále účastnit realizace projektu výstavby Hokejové haly mládeže. Tuto svou informaci doplnil dopisem ze dne
9. 2. 2006, jehož přílohou byla plná moc pana Patrika Eliáše a ve kterém oznamuje, že pan Eliáš nebude vkládat vlastní prostředky do tohoto projektu a nesouhlasí, aby jeho osoba byla spojována s realizací tohoto projektu.

– Patrik Eliáš se rozhodl uspořádat své majetkové záležitosti v České republice, a tak byla dne 1. 6. 2006 podepsána za účasti advokátů obou pánů smlouva o prodeji podílu pana Patrika Eliáše panu Martinu Stloukalovi za symbolickou cenu. Tímto byly přeneseny veškeré aktivity pana Eliáše do Ameriky a s jeho spoluprací v projektu Hokejové haly mládeže nelze počítat, i když jeho vztah vůči nám zůstal stále přátelský a trvá jeho příslib podpory mládežnického hokeje.

Žádáme, aby v zájmu objektivity byla veřejnost informována ve smyslu těchto skutečností, a děkujeme.

Za STEL Hockey spol. s r.o., Ing. Zdeněk Konečný
jednatel a ředitel

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.