Srpnová jízda městem na inline bruslích

Levné dárky, best dárky

V sobotu 9. srpna 2008 se koná další hromadná jízda městem Brnem na kolečkových bruslích. V letošním roce se jede již potřetí, bruslaři se mohou těšit na novou trasu a tentokrát i doprovodný program.

Srpnová jízda městem bude ve znamení modré barvy a byla zařazena do celostátního projektu „Večerní inline bruslení“. Pro jihomoravské bruslaře připravili organizatoři před i po samotné jízdě městem Brnem malou doprovodnou akci opět za účasti moderátora a hudebního doprovodu. Účastníci jízdy ale také přihlížející díváci, kteří příjdou oblečeni v modré barvě se mohou těšit na ceny od firem Nivea a Intersport. Pro modrou jízdu jsme zvolili trasu z parku Lužánky po ulicích Lidická, Štefánikova a Palackého třída.

Na další, čtvtou jízdu městem Brnem se mohou bruslaři těšit již 20. září v rámci celobrněnské akce Týden bez aut, poslední akce v letošním roce je pak naplánována na 11. října 2008. Místo a trasa a podrobné informace o aktuální jízdě se vždy upřesní před jízdou na webových stránkách akce www.brno-inline.cz.

Harmonogram:
sraz nejpozději do 18:00 hodin
start jízdy v 18:30 hodin.

Místo konání doprovodné akce: park Lužánky, prostor před vchodem Domu dětí a mládeže[A]
Trasa: park Lužánky, prostor před vchodem do Domu dětí a mládeže [A] – skrz park na ulici Lidická, zastávka Antonínská [B] – otočka směr Královo Pole [C] – ulice Štefánikova – Palackého třída [E] – zastávka Husitská (křižovatka Palackého třída/Malátova) [F] – otočka a zpět po stejné trase až na Moravské náměstí [G] – otočka zpět k zastávce Antonínská [B].
Zdatní bruslaři mohou jet celý okruh dvakrát!

Checkpointy:
Na těchto místech se průvod bruslařů zastaví a první počkají na poslední:
ulice Lidická [C] – před křižovatkou Pionýrská-Kotlářská
ulice Štefánikova [E] – před křižovatkou Domažlická-Reissigova
Palackého třída [F] – před otočkou zpět v úrovni ulice Malátova
ulice Lidická [G] – před otočkou na Moravském náměstí
ulice Lidická [B] – před vjezdem do parku Lužánky – možnost ukončení jízdy pro ty, kteří nezvládnou druhé kolo.

Upozornění: Jízda začátečníků není možná, peloton musí být kompaktní!

Doporučené vybavení:
Kolečkové brusle libovolného typu, dále velmi doporučujeme přilbu a chrániče.

Bezpečnostní pokyny:
Každý účastník je povinen dbát o svou osobní bezpečnost. Za tímto účelem je doporučeno používat přilbu, chrániče zápěstí, kolen a loktů. Pro všechny účastníky do 15 let je přilba povinná. Během jízdy jsou účastníci jízdy povinni dodržovat pravidla silničního provozu a dbát pokynů příslušníků Policie ČR, Městské policie a pořadatelů. Během jízdy jedou účastníci ve skupině, není povoleno předjíždět čelo skupiny, ani zaostávat za jejím chvostem. Všichni účastníci se účastní jízdy na vlastní nebezpečí, pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé účastníkům během jízdy nebo v souvislosti s ní. Během jízdy bude zajištěna přítomnost lékaře a sanitního vozu. Jízda se koná za každého počasí, účastníci jízdy jsou povinni nepřeceňovat své síly a schopnosti a přizpůsobit způsob jízdy stavu vozovky.

Poplatky:
Účast na akci je pro účastníky zdarma.

Organizátoři:
Sportovní inline klub BLACK ICE, škola bruslení Be Inline, agentura VERTIGO.CZ a Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity. Akci podporuje magistrát města Brna, Kancelář Brno-Zdravé město a rádio Krokodýl.

Odkazy na některé další jízdy městem u nás i v zahraničí:
http://www.pardubicenabruslich.cz/
http://www.sportovnikurzy.cz/blade-nights-opava.html
http://www.bratislava-inline.sk/
http://www.t-n-s.de/
http://www.pari-roller.com/
http://www.vecerniinline.cz

další info:
Sportovní klub Black Ice, Michal Hrazdíra

Marta Částková

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.