Vlčí pólo

Levné dárky, best dárky

V sobotu 19. ledna 2008 proběhla soutěž mezi brněnskými oddíly sdružení PTO nazvaná Vlčí pólo. Téměř dvě stovky dětí soutěžily ve vodním pólu na ZŠ Jasanová v Jundrově. Akce pro-běhla v rámci Zelené ligy a organizoval ji 17. PTO Vlci.Děti a mládež do osmnácti let se mohla zúčastnit nové akce Zelené ligy – soutěže zvané Vlčí pólo. Podle upravených pravidel vodního póla soutěžily v bazéně na ZŠ Jaselská (14,5 x 7,5 m, hloubka 90 – 145 cm) okolo dvou set účastníků rozdělených do pětičlenných družstev. Ve třech kategoriích (do desíti, čtrnácti a osmnácti let, s omezeným součtem věků v týmu) bojo-valy skupinky vyřazovacím systémem v desetiminutových zápasech. Tři nejlepší družstva z každé kategorie dostala ceny pro jednotlivce a diplomy na památku. Každý tým získal navíc body pro svůj oddíl do letošního ročníku Zelené ligy. Pro vyřazená družstva byl připraven doprovodný program, kde si děti mohly, mimo jiné, ověřit své znalosti a dovednosti. Akce se obešla bez zranění a všichni zúčastnění si dobře zahráli podle zjednodušených pravidel. Další akcí Zelené ligy je tradiční Setonův závod pořádaný 19. dubna v okolí Lelekovic.

O Zelené lize: Celoroční soutěž oddílů SPTO Brno nese název Zelená liga. Na jednotlivých akcích se oddíly utkávají v nejrůznějších disciplínách, od uzlování až po všestrannou prověrku tábornických dovedností na Setonově závodě. Na konci roku sedmička nejlepších oddílů získá právo nosit čestné nášivky a jejich náčelníci zasednou následující rok ve Štábu PTO.

O SPTO Brno:
Sdružení pionýrských tábornických oddílů (SPTO) je dobrovolné zájmové seskupení pionýr-ských oddílů, které se zabývají tábornickou činností, turistikou, poznáváním a ochranou pří-rody. Každý pionýrský tábornický oddíl (PTO) je řádně zaregistrovaným oddílem organizace Pionýr se všemi z toho vyplývajícími právy a povinnostmi, včetně oblasti hospodaření. Bližší informace naleznete na adrese http://pto.pionyr.cz/?q=zasady-cinnosti

O Pionýru:
Ze Statutu Pionýra vyplývá, že Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Umožňuje svým členům i dalším účastníkům svých akti-vit uspokojovat jejich zájmy a potřeby prostřednictvím všestranné činnosti v různorodých, převážně dětských kolektivech při pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a dalších vol-nočasových aktivitách, včetně mezinárodních. Nabídkou aktivního využití volného času dětí a mládeže pomáhá v boji proti kriminalitě, různým druhům závislostí a dalším sociálně patolo-gickým jevům působícím na děti a mládež. Statut a další informace o sdružení Pionýr nalez-nete na jeho stránkách http://www.pionyr.cz

Petr Kolář

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.