Magistrát města Brna

Levné dárky, best dárky

Schéma řízení statutárního města Brna a Magistrátu města Brna
„Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je Brno statutárním městem. Člení se na 29 městských částí. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je zastupitelstvo města a v městských částech zastupitelstva městských částí. V čele Magistrátu města Brna stojí primátor.
Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti na úrovni města je jedenáctičlenná Rada města Brna v čele s primátorem a jeho náměstky. Nadřízeným všech pracovníků Magistrátu města Brna je tajemník MMB, který plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů. Řízení Magistrátu města Brna je rozděleno do 5 úseků. Vedoucí úseků řídí přidělené odbory.“

Personální oddělení
Sídlí na adrese: Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno

potřebuji vyřídit – vyřizování následujících životních situací:

Výše uvedené záležitosti k vyřízení na personálním oddělení.
Podrobný popis činností Personálního oddělení

Kontakty na personální oddělení najdete tady.

Personální oddělení
Zajišťuje komplexní výkon veškeré personální agendy.
Zabezpečuje agendu výběrových řízení.
Zajišťuje odměňování zaměstnanců MMB a členů ZMB.
Zabezpečuje vzdělávání zaměstnanců MMB.
Vyhotovuje potvrzení o době zaměstnání bývalých zaměstnanců MMB a zrušených organizací.
Vydává potvrzení o složení závěrečné učňovské zkoušky.

Úřední hodiny
Pondělí 8:00 – 17:00
Středa 8:00 – 17:00
Pátek 8:00 – 12:00

Odbor rozpočtu a finacování (ORF)
Sídlo: Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
Zpracovává návrh rozpočtu města na příslušný kalendářní rok
Navrhuje na základě změn v průběhu roku aktualizaci rozpočtu na příslušný kalendářní rok
Zpracovává návrh rozpočtového výhledu města na období 10 let
Zpracovává návrh koncepce střednědobého financování města
Zpracovává návrh koncepce dluhového zatížení města
Zajišťuje vedení účetnictví za Magistrát města Brna
Vymáhá pohledávky města

Úřední hodiny
Pondělí 8:00 – 17:00
Středa 8:00 – 17:00
Pátek 8:00 – 12:00

Odbor interního auditu a kontroly (OKO)
Sídlo: Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
Zajišťuje provádění interního auditu, nezávislého a objektivního přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému Magistrátu města Brna.
Zajišťuje kontrolu ve všech oblastech působnosti statutárního města Brna.
Zabezpečuje agendu stížností, oznámení a petic občanů za statutární město Brno.
V rámci působnosti Odboru interního auditu a kontroly provádí dozor v otázkách samostatné působnosti v případech, kdy z prováděných šetření a kontrol vyplyne nesprávné (zákonu odporující) usnesení, rozhodnutí či jiné opatření orgánů městských částí.

Úřední hodiny
Pondělí 8:00 – 17:00
Středa 8:00 – 17:00
Pátek 8:00 – 12:00

Kancelář primátora města Brna
Sídlo: Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno
zajišťuje výkon samosprávných činností na úrovni primátora města Brna
je autorem mediálních výstupů a tiskových prohlášení, pořádá tiskové konference vedení města

Oddělení Kanceláře primátora města Brna
Sekretariát primátora
eviduje a koordinuje řešení úkolů uložených primátorovi města Brna Radou města Brna a Zastupitelstvem města Brna
zajišťuje přípravu a organizuje průběh jednání
zajišťuje účast primátora na stanovených akcích
shromažďuje podněty občanů primátorovi podané při osobních návštěvách sekretariátu

Kancelář strategie města najdete zde.

 

VEŠKERÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRÁNKÁCH MAGISTRÁT MĚSTA BRNA WWW.BRNO.CZ

150px-Brno_(znak).svg

https://cs.wikipedia.org/wiki/Znak_Brna

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.