„Pohyb po Brně chceme efektivnější, bezpečnější a ekologičtější.“

Levné dárky, best dárky

Strategický dokument s názvem Plán udržitelné městské mobility města Brna, jehož cílem je uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě s ohledem na udržitelný rozvoj města a zlepšení zdejší kvality života.

Ze shrnutí SWOT analýzy (tj. technika, která zjišťuje silné a slabé stránky, příležitosti i hrozby) vyplývá, že mezi silné stránky města Brna je jeho poloha na křižovatce evropských dopravních tras, existence funkčního Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, atraktivní přírodní a rekreační zázemí města a jeho dostupnost prostředky veřejné dopravy a podobně.
Slabou stránkou je však nízký podíl cyklistů a pěší dopravy na dělbě přepravní práce, nevalná atraktivita veřejné dopravy a další.
Problémem je i nedostatek parkovacích a garážových ploch – zejména v centru města a na sídlištích.

Dokument s vyhodnocením připomínek najdete na www.mobilitabrno.cz.

Pohyb po brne, novy strategicky dokument

Pohyb po Brně – nový strategický dokument

Zdroj: https://www.brno.cz/brno-aktualne/brnensky-metropolitan/a/novinky-v-doprave-aby-byl-pohyb-po-brne-efektivnejsi-bezpecnejsi-a-ekologictejsi/

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.